RODO

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) tj. w oparciu o zgodę osoby , której dane dotyczą , aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest : Zakład Drzewny „Andrewpol” Andrzej Pryczynicz , z siedzibą 17-200 Hajnówka , ul. Woskowa 9. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie , za pomocą poczty tradycyjnej na adres 17-200 Hajnówka, ul. Woskowa 9, lub drogą e-mailową pod adresem : biuro@andrewpol.com.pl .
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
3. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście , lub uzyskaliśmy ze źródeł ogólnie dostępnych bądź zostały przekazane przez osoby /firmy współpracujące w celu realizacji zamówienia / umowy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa w celu kompleksowej realizacji zamówienia/umowy ,w celach promocyjnych, lub handlowych.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej .
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom , tylko na podstawie przepisów prawa ( Urząd Skarbowy i inne organy podatkowe , skarbowe lub celne ) , lub na podstawie umowy powierzenia w celu realizacji zamówienia /umowy . Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwej realizacji zamówienia/umowy.
8. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia w tym tych ,określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane przez okres 6 lat wg. wymogów prawa , jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy lub realizacji zamówienia to dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do realizacji zamówienia / umowy . Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Sprawdź nasze najnowsze promocje!

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepsze możliwości przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz przycisk „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij