Cookie Policy

About this cookie policy

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i jak ich używamy, rodzaje plików cookie, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i jak te informacje są wykorzystywane oraz jak kontrolować preferencje dotyczące plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy, przechowujemy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

W każdej chwili możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę z Deklaracji dotyczącej plików cookie na naszej stronie internetowej
Dowiedz się więcej o tym, kim jesteśmy, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe w naszej Polityce Prywatności.
Twoja zgoda dotyczy następujących domen: andrewpol.com.pl

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses first-party and third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our website are mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket, and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit, etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.
The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing content of the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

The below list details the cookies used in our website.

CookieDescription
RODOSzanowni Państwo, Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) tj. w oparciu o zgodę osoby , której dane dotyczą , aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest : Zakład Drzewny „Andrewpol” Andrzej Pryczynicz , z siedzibą 17-200 Hajnówka , ul. Woskowa 9. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie , za pomocą poczty tradycyjnej na adres 17-200 Hajnówka, ul. Woskowa 9, lub drogą e-mailową pod adresem : biuro@andrewpol.com.pl . 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 3. Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście , lub uzyskaliśmy ze źródeł ogólnie dostępnych bądź zostały przekazane przez osoby /firmy współpracujące w celu realizacji zamówienia / umowy. 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa w celu kompleksowej realizacji zamówienia/umowy ,w celach promocyjnych, lub handlowych. 5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej . 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom , tylko na podstawie przepisów prawa ( Urząd Skarbowy i inne organy podatkowe , skarbowe lub celne ) , lub na podstawie umowy powierzenia w celu realizacji zamówienia /umowy . Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwej realizacji zamówienia/umowy. 8. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia w tym tych ,określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane przez okres 6 lat wg. wymogów prawa , jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy lub realizacji zamówienia to dane będą przechowywane przez okres 1 roku. 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do realizacji zamówienia / umowy . Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy. 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the „Manage consent” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more about how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.


Sprawdź nasze najnowsze promocje!