Szanowni  Państwo,

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja  zamówienia , które Państwo złożyli wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych realizacja zamówienia nie będzie możliwa Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest :                                                                                           Zakład Drzewny „Andrewpol” Andrzej Pryczynicz , 17-200 Hajnówka , ul. Woskowa 9.

Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście , lub uzyskaliśmy potwierdzenie  w źródłach  ogólnie dostępnych : CEIDG , KRS , Biurze Wymiany Informacji Podatkowej w Koninie i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji zamówienia. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia  w tym tych ,określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

Jedynymi podmiotami, którym dane zostają przekazane w trakcie realizacji zamówienia  są te, które współuczestniczą  w jej wykonywaniu. Podmiotami tymi były:
a)    przewoźnicy  realizujący na rzecz Państwa usługi  transportowe – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą;
b)    klienci na rzecz których realizowane były/są usługi  transportowe – zlecone Państwu – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniobiorcą;
Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwej realizacji zamówienia
Jeśli jesteście Państwo podmiotem z którym nie doszło do zawarcia umowy lub realizacji zamówienia  z Zakładem Drzewnym „Andrewpol” Andrzej Pryczynicz  wówczas Państwa dane przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych.
Zakład Drzewny „Andrewpol” Andrzej Pryczynicz gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator Danych Osobowych:

Zakład Drzewny ANDREWPOL Andrzej Pryczynicz.

 

 


Sprawdź nasze najnowsze promocje!